Köpvillkor

1. Allmänt
Alla köpare på SM-Fransförlängning måste vara myndiga eller inneha målsmans tillstånd.

2. Beställningar
Vid beställning av biljetter från SM-Fransförlängning över Internet föreligger bindande köpeavtal först sedan SM-Fransförlängning registrerat er betalning och gjort en orderbekräftelse per e-post, detta kan ta upp till 24 timmars beroende på betalsätt. Orderbekräftelsen sparas för ev. vidare kontakter.
Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av biljetter.

3. Pris
Biljettpriset bestäms av SM.Fransförlängning vid köptillfället, inga övriga kostnader tillkommer på utsatt pris. Priserna är angivna i svenska kronor och inkluderar 25% moms om inget annat anges. SM-Fransförlängning förbehåller sig rätten att ändra biljettpriset vid behov.

4. Betalning
SM-Fransförlängning får aldrig del av dina känsliga kortuppgifter.

5. Leverans
Leverans sker direkt efter verifierad betalning. Biljett/Biljetter skickas till köparen via e-post. Dessa skall sparas och uppvisas vid registreringen på plats.
Vid leveransproblem måste du kontakta kundtjänst i god tid innan aktuellt event.

6. Borttappad biljett
Kontakta kundtjänst i god tid innan aktuellt event så skickar vi ut den på nytt. Borttappad biljett skickas enbart ut till registrerad e-post vid köp..

7. Återköp
Återköp sker ej. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Betald och levererad biljett räknas som förbrukad biljett.

8. Personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i samband med köp av biljetter kommer behandlas av SM-Fransförlängning. Ej känsliga uppgifter som t.ex. namn, telefonnummer, adress och ålder kan komma att sparas i eventarrangörens register. Eventarrangören kan komma att använda dina personuppgifter t.ex. för att informera om nya evenemang.
Skulle du vilja att vi raderar dessa uppgifter skickar du ett mail till kundtjänst så tar vi bort all information om dig som kund ur våra register.
Genom att acceptera dessa villkor lämnar du som köpare ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen ovan. Du ansvarar även för att övriga personer innefattas i din biljettbeställning lämnar samtycke till vår personuppgiftsbehandling.

9. Kundtjänst
Ansvarig:
Janes Professionals AB
Daniel Olsson – Lash ’n’ Brow Store
Kungsgatan 2
25221 Helsingborg
Tel: 0766103443
epost: info@janesprofessionals.se
org nr: 559136-6611

10. Force Majeure, oväntade händelser
Janes Professionals ansvarar inte för skada eller förlust som orsakats på grund av ett hinder som låg utanför rimlig kontroll. Som hinder utanför Janes Professionals rimliga kontroll ska anses omfatta men inte vara begränsat till bland annat krig, krigshandling, terrorism, naturkatastrofer, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, blockad, brand, översvämning, allvarlig störning i telekommunikationer, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig betydelse, annan omfattande skadegörelse eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter.