Regler och kriterier

 • Klassisk teknik 1:1: Byggtid 2tim 15min.
 • Volymteknik 1:X: Byggtid 3tim 15min.
 • Lashlift: Behandlingstid 1tim 15min.
 • Browlift: Behandlingstid 1tim.
 • Tänk på att komma i registreringen i tid, insläpp stängs 15min innan start.
 • Britsarna fylls på efter principen först till kvarn och fylls upp radvis så att alla tävlande sitter samlade.
 • Det är ej möjligt att ta med egen brits eller stol pga logistiken och ordningen i salen, vill du får du dock ta med en sittkudde. 
 • Alla mobiltelefoner skall vara på ljudlöst. Ljud från telefon eller dylikt ger poängavdrag för störning. Hörlurar med musik/ljjudbok är tillåtet så länge volymen inte upplevs störande hos andra tävlande. Inga telefonsamtal är tillåtna under tävlingstiden.
 • Allt arbete skall utföras av dig som registrerat dig.
 • Allt arbete på modellen sker på plats.
  -Modeller skall komma till tävlingen osminkade och utan fransförlängning. Modeller får ej ha Permanent Make-Up runt ögonen.
 • Deltagare ansvarar själv för att modell finns tillgänglig.
  -Alla modeller skall vara över 18år (Id kontroll kan komma att ske).
 • Deltagaren är själv ansvarig för sin modells uppförande under tävlingen.
  -Högt prat, fnitter och skratt är ej tillåtet och medför poängavdrag.
 • Deltagare samt modell är skyldiga att vara på plats för genomgång och registrering vid utsatt tid.
  -Sen ankomst medför diskvalificering.
 • Alla deltagare är själva ansvariga för att ha med sig alla produkter som används vid tävlingen samt att ha dessa tillgängliga på sin arbetsyta.  När tävlingen startat är det EJ tillåtet att hämta mer material utifrån eller från väska etc.
  -Allt tävlingsmaterial skall ligga på arbetsbänken och väskor skall vara undanstoppade under britsen, inga undantag ges för detta!. 
 • Alla kemiska produkter skall vara i sin orginalförpackning med orginaletikett på.
  – Kemikalier skall vara uppmärkta på tydligt sätt med eventuella faropictogram.
 • Deltagare ansvarar själva för att arbetsplatsen är uppställd i presentabelt skick. Lätt överskådlig med stängda förpackningar innan tävlingens början.
  -Poängavdrag görs för ej hygienisk arbetsstation samt stökig arbetsplats.
 • När Tävlingen börjat är det ej tillåtet att lämna tävlingsområdet utan tillstånd från tävlingsledning/domare.
  -Lämnar deltagare/modell området utan tillstånd innebär detta direkt diskvalifikation.
 • Signaler/utrop sker av tävlingsledning/domare under tävlingens gång samt vid 15-10-5minuter kvar av tävlingstid.
 • Vid meddelande om tävlingens slut skall tävlande omedelbart avlägsna eyepads/tejp och placera detta på sitt bedömningskort, samt lägga ifrån sig sina verktyg och skjuta bak stolen från britsen.
  -Fortsatt arbete på modellen efter detta utkall medför omedelbar diskvalifikation!
 • När tävlingsledningen ger signal skall modellen ställa sig i kö för bedömning och ha med sig nya eyepads, fransborste samt bedömningskort. Samtidigt packar deltagarna ihop sina
  saker och avlägsnar sig omedelbart från lokalen.
  -Arbetsplatsen skall lämnas i orginalskick och allt skräp slängas på avsedd plats.
 • Modellen får ej på något sätt visa eller framföra den tävlandes identitet till domaren.
  -Brott mot detta medför omedelbar diskvalifikation och modellen lämnar området utan bedömning!
 • För pallplacering krävs som minimum 70% av totalpoängen i den aktuella kategorin.
 • Endast svart fransförlängningslim är tillåtet i fransförlängningstävlingarna. Transparent fransförlängningslim medför diskvalifikation.
 • Uv/Led aktiverat lim är ej tillåtet (iaf 2024) då vi ännu ej utrett hur det skulle påverka stylister runtomkring den som använder detta.
 • I klassisk fransförlängning är det tillåtet att använda följande:
  Tjocklek: 0.15mm ->0.03mm, enbart vanliga syntetfransar (ej flat, ellips, klöver osv) av valfri färg. Applicering skall ske med 1 syntetisk frans per naturlig frans.
 • Limring är ej tillåtet under SM i Fransförlängning.

Junior – Upp till 18mån sedan första certifiering inom fransförlängning.
Senior – 18mån till 36mån sedan första certifiering inom fransförlängning.
Master – Mer än 36mån sedan första certifiering inom fransförlängning.
Expert – Alla lärare inom fransförlängning, oavsett erfarenhet (Har du genomgått eller påbörjat en lärarkurs räknas du som expert)

 • ”Stickies” -Inga fransar, förlängningar eller babyfransar får sitta hoplimmade med varandra. (Max poäng 10)
 • Applicering – Förlängningen skall vara korrekt applicerad och sitta fast ordentligt i den naturliga fransen. Förlängningen får exempelvis ej lyfta i bakre delen. (Max poäng: 10)
 • Riktning -Fransarna får inte korsa varandra, fransarna skall vara applicerade i korrekt riktning. (Max poäng: 10)
 • Avstånd – Avståndet från ögonlocket skall vara symmetriskt för alla förlängningar genom hela franskanten Rekommenderat avstånd för klassisk fransförlängning är 0,5-1mm. (Max poäng: 10)
 • Rent arbete – Inget överflödigt lim på fransar eller eyepads, ingen smuts i franskanten, ingen gele från eyepads etc i franskanten/fransarna. Golvdomare kommer kontrollera renligheten under byggningen (se golvdomarprotokoll) samt kontrollera att pads/tejp ej byts innan bedömning. Byte av eyepads/tejp = -4p (Max poäng: 10)
 • Täckning -100% av fransarna skall ha täckning, inklusive innerkant och ytterkant. (Max poäng: 10)
 • Innerkanter – 100% av fransarna skall ha täckning, fransarna skall ha korrekt vinkel och avstånd. (Max poäng: 10)
 • Ytterkanter – 100% av fransarna skall ha täckning, fransarna skall ha korrekt vinkel och avstånd. (Max poäng: 10)
 • Längd – Förlängningen skall vara anpassad till modellens naturliga frans. (Max poäng 10)
 • Tjocklek/Vikt – Förlängningens tjocklek skall vara anpassad till modellens naturliga fransar.
  -För klassisk fransförlängning är max tjocklek på förlängningen 0.15mm, Mixade tjocklekar är tillåtet, bedömningen görs utefter hur väl man anpassat förlängningen i förhållande till modellens naturliga fransar (Maxpoäng 10)
 • Design -Stil, längd och böj skall passa modellens ansikte och ögonform. Båda ögonen skall se likadana ut. (Max poäng: 10)
 • Övergångar – Förlängningen skall vara applicerad utan stora steg med jämna övergångar mellan storlekarna. (Max poäng: 10)
 • Symmetri -Båda ögonen skall se likadana ut. (Max poäng: 10)
 • Golvdomares protokoll -Golvdomare bedömer under tävlingens gång: Hygien, Arbetsstation, uppförande och hur väl de generella reglerna följs. (Max avdragspoäng 10 därefter diskvalificeras den tävlande)
  Inget Munskydd -1p
  Fingerteknik utan handske/fingerskydd -1p
  Ingen handsprit -1p (per gång)
  Stökig arbetsyta -1p
  Lösa fransar i ansiktet på modellen -1p
  Smutsiga verktyg -1p
  Störande uppförande -1p (per tillsägelse)
  Ej uppmärkta kemikalier -1p per produkt

 • Endast svart fransförlängningslim är tillåtet i fransförlängningstävlingarna. Transparent fransförlängningslim medför diskvalifikation.
 • Uv/Led aktiverat lim är ej tillåtet (iaf 2024) då vi ännu ej utrett hur det skulle påverka stylister runtomkring den som använder detta.
 • I Volymfransförlängning är det tillåtet att använda följande:
  Tjocklek: 0.07mm ->0.03mm, enbart vanliga syntetfransar (ej flat, ellips, klöver osv) av valfri färg.
 • Det är enbart tillåtet att forma sina volymknippen på plats, dvs ej pre/pro mades och liknande.
 • Antalet syntetfransar skall anpassas efter den naturliga fransens skick.
 • Limring är ej tillåtet under SM i Fransförlängning.

Junior – Upp till 18mån sedan första certifiering inom fransförlängning.
Senior – 18mån till 36mån sedan första certifiering inom fransförlängning.
Master – Mer än 36mån sedan första certifiering inom fransförlängning.
Expert – Alla lärare inom fransförlängning, oavsett erfarenhet (Har du genomgått eller påbörjat en lärarkurs räknas du som expert).

”Stickies” -Inga fransar, förlängningar eller babyfransar får sitta hoplimmade med varandra. (Max poäng 10)
Applicering – Förlängningen skall vara korrekt applicerad och sitta fast ordentligt i den naturliga fransen. Förlängningen får exempelvis ej lyfta i bakre delen, volymfransar skall ej ha platta bottnar. (Max poäng: 10)
Riktning -Fransarna får inte korsa varandra, fransarna skall vara applicerade i korrekt riktning. (Max poäng: 10)
Avstånd – Avståndet från ögonlocket skall vara symmetriskt för alla förlängningar genom hela franskanten Rekommenderat avstånd för Volymförlängning 0,3-0,8mm. (Max poäng: 10)
• Rent arbete – Inget överflödigt lim på fransar eller eyepads, ingen smuts i franskanten, ingen gele från eyepads etc i franskanten/fransarna. Golvdomare kommer kontrollera renligheten under byggningen (se goldomarprotokoll) samt kontrollera att pads/tejp ej byts innan bedömning. Byte av eyepads/tejp = -4p (Max poäng: 10)
Volym – Fransarna skall vara korrekt och jämnt utfanade med symmetriskt avstånd mellan topparna. (Max poäng: 10)
Täckning -100% av fransarna skall ha täckning, inklusive innerkant och ytterkant. (Max poäng: 10)
Innerkanter – 100% av fransarna skall ha täckning, fransarna skall ha korrekt vinkel och avstånd. (Max poäng: 10)
Ytterkanter – 100% av fransarna skall ha täckning, fransarna skall ha korrekt vinkel och avstånd. (Max poäng: 10)
Längd – Förlängningen skall vara anpassad till modellens naturliga frans. (Max poäng 10)
• Tjocklek/Vikt – Förlängningens tjocklek/antal fransar per knippe skall vara anpassad till modellens naturliga fransar.
-För Volym 1*X är det tillåtet att använda 1 av följande tjocklekar (Det är ej tillåtet att blanda tjocklekar i Volymkategorin:
0.03mm – Max 8 förlängningar per naturlig frans
0.04mm – Max 8 förlängningar per naturlig frans
0.05mm – Max 6 förlängningar per naturlig frans
0.06mm – Max 6 förlängningar per naturlig frans
0.07mm – Max 4 förlängningar per naturlig frans
0.08mm – Max 4 förlängningar per naturlig frans
Bedömningen görs utefter hur väl man anpassat förlängningen i förhållande till modellens naturliga fransar (Maxpoäng 10)
• Design -Stil, längd och böj skall passa modellens ansikte och ögonform. Båda ögonen skall se likadana ut. (Max poäng: 10)
• Övergångar – Förlängningen skall vara applicerad utan stora steg med jämna övergångar mellan storlekarna. (Max poäng: 10)
• Symmetri -Båda ögonen skall se likadana ut. (Max poäng: 10)
Golvdomares protokoll -Golvdomare bedömer under tävlingens gång: Hygien, Arbetsstation, uppförande och hur väl de generella reglerna följs. (Max avdragspoäng 10 därefter diskvalificeras den tävlande)
Inget Munskydd -1p
Fingerteknik utan handske/fingerskydd -1p
Ingen handsprit -1p (per gång)
Stökig arbetsyta -1p
Lösa fransar i ansiktet på modellen -1p
Smutsiga verktyg -1p
Störande uppförande -1p (per tillsägelse)
Ej uppmärkta kemikalier -1p per produkt

 • Färgad eftervård är ej tillåten, ex mascara, endast genomskinlig eftervård accepteras. 

Master – Alla som ej lär ut Lashlift
Expert – Alla som har lärt ut eller som aktivt lär ut lashlift (Har du genomgått eller påbörjat en lärarkurs räknas du som expert)

 • Val av böj: Korrekt val av storlek och böj på spolen beroende av fransarnas utgångsläge (max poäng 10)
 • Jämn böj: Det ska längs med hela den naturliga ögonfransen vara en jämn böj utan veck och ”vågor”. Om några fransar inte följer de böjda fransarna naturligt, dvs de har fått mer eller mindre böj än övriga fransar, innebär detta poängavdrag. (max poäng 10)
 • Procentandel av böjda fransar: 100% av de naturliga ögonfransarna ska ha en böj efter proceduren. Om några fransar inte är böjda alls innebär detta poängavdrag (max poäng 10)
 • Riktning: Alla fransar ska vara böjda rakt; fransar får inte korsa över varandra. När lyftet är färdigt kan fransarna gå rakt ut (uppåt) eller i sidled (mot tinningen) beroende av och anpassat efter ögonform. (max poäng 10)
 • Lyftets vinkel: Efter proceduren bör ögonfransarna lyfta väl från roten. Fransarna får inte hänga och inte heller böjas uppåt för mycket (max poäng 10)
 • Innerkanter/ögonvrå: Korrekt böj av fransarna i innerkant bedöms. Utebliven böj ger deltagaren 0 poäng. Här bedöms även riktningen av ögonfransarna (max poäng 10)
 • Ytterkanter: Korrekt böj i ytterkant av fransarna bedöms. Utebliven böj ger deltagaren 0 poäng. Här bedöms även riktningen av ögonfransarna (max poäng 10)
 • Färgning av fransarna: Ögonfransarna ska vara jämnt färgade längs hela fransen inklusive roten (längst ner mot fransraden) och toppen (spetsen av fransen) med passande färg för modellen -Färgning är obligatoriskt. (max poäng 10)
 • Röda ögon: Om ögonen eller huden kring ögat förblir röda efter proceduren blir det poängavdrag. (Max poäng 10)
 • Rent arbete: Det får inte finnas någon färgning kvar på huden, mellan fransarna eller under ögonen. Inga limrester kvar på varken hud eller fransar (max poäng 10)
 • Overall look: Korrekt utförd lashlift utefter modellens förutsättningar. Lash liftet skall vara väl anpassat till modellens ansikte och fransarna skall inte vara överböjda. Inga fransar får ”gnugga” mot brynbenet. (max poäng 10)
 • Hygien: Ditt arbetsområde och produkter måste vara prydligt och i ordning. Uppmärkta produkter med information om innehåll. En renlig arbetsyta och ett hygieniskt utförande. Denna kategorin bedömer även den tävlandes hygien i utförandet så som handsprit, munskydd och dylikt (max poäng 10)
 • Färgad eftervård är ej tillåten, ex färgade serum, brynskuggor och liknande, endast genomskinlig eftervård accepteras. 
 • Browsoap / vax är ej tillåtet som eftervård.

Master – Alla som ej lär ut Browlift.
Expert – Alla som har lärt ut eller som aktivt lär ut Browlift. (Har du genomgått eller påbörjat en lärarkurs räknas du som expert)

 • Overall look: Korrekt utförd browlift utefter modellens förutsättningar. Browliftet ska vara väl anpassat till modellens ansiktsform och brynben. (max poäng 10)
 • Riktning / Processtid: Browliftet ska ligga jämnt enligt designen och inga strån ska korsa varandra. Inga brynstrån skall vara böjda i 90 grader. Brynstråna får ej vara överprocessade eller skadade av vätskan. (max 10p)
 • Form: Här bedöms enbart formvalet som ska vara smickrande för modellens ansiktsattribut. (max poäng 10)
 • Färgning: Färgen skall vara väl anpassad efter modellens egna attribut och brynets design. (max poäng 10)
 • Symmetri: Brynen ska se symmetriska ut efter utfört Browlift. Riktning, form och färg bedöms i sin helhet i denna kategori. (max poäng 10)
 • Rodnad: Om huden kring brynet uppvisar rodnad eller irritation görs poängavdrag. (max poäng 10)
 • Clean work: Inga lim eller färgrester utanför designen eller klumpar av eftervård. Huden kring brynet skall vara helt ren. (max poäng 10)
 • Hygien: Ditt arbetsområde och produkter måste vara prydligt och i ordning. Uppmärkta produkter med information om innehåll. En renlig arbetsyta och ett hygieniskt utförande. Denna kategorin bedömer även den tävlandes hygien i utförandet så som handsprit, munskydd och dylikt (max poäng 10)