Allmänna regler (Gäller i alla kategorier)

 • Allt arbete skall utföras av dig som registrerat dig.
 • Allt arbete på modellen sker på plats.
  -Modeller skall komma till tävlingen osminkade och utan fransförlängning. Modeller får ej ha Permanent Make-Up runt ögonen.
 • Deltagare ansvarar själv för att modell finns tillgänglig.
  -Alla modeller skall vara över 18år (Id kontroll kan komma att ske).
 • Deltagaren är själv ansvarig för sin modells uppförande under tävlingen.
  -Högt prat, fnitter och skratt är ej tillåtet och medför poängavdrag.
 • Deltagare samt modell är skyldiga att vara på plats för genomgång och registrering vid
  utsatt tid.
  -Sen ankomst medför diskvalificering.
 • Alla deltagare är själva ansvariga för att ha med sig alla produkter som används vid
  tävlingen.
 • All produkter skall vara i sin orginalförpackning med orginaletikett på.
  -Fransförlängningslim skall inneha alla varningstexter läsbara på flaskorna i Svensk text.
  -Endast svart fransförlängningslim är tillåtet under tävlingen. Transparent fransförlängningslim medför
  diskvalifikation.
  -I klassisk fransförlängning är det tillåtet att använda följande:
  Tjocklek: 0.15mm ->0.03mm, enbart vanliga syntetfransar (ej flat, ellips, klöver osv) av valfri färg.
  -I Volymfransförlängning är det tillåtet att använda följande:
  Tjocklek: 0.07mm ->0.03mm, enbart vanliga syntetfransar (ej flat, ellips, klöver osv) av valfri färg.
 • Deltagare ansvarar själva för att arbetsplatsen är uppställd i presentabelt skick.
  Lätt överskådlig med stängda förpackningar innan tävlingens början.
  -Poängavdrag görs för ej hygienisk arbetsstation samt stökig arbetsplats.
 • När tävlingen startat är det EJ tillåtet att hämta mer material utifrån eller från väska etc.
  -Allt tävlingsmaterial skall ligga på arbetsbänken och väskor skall vara undanstoppade
  under britsen. Behöver du komma åt din väska kallar du på en av domarna så att dessa
  ger tillåtelse att ta upp väska/material.
 • När Tävlingen börjat är det ej tillåtet att lämna tävlingsområdet utan tillstånd från
  tävlingsledning/domare.
  -Lämnar deltagare/modell området utan tillstånd innebär detta direkt diskvalifikation.
 • Mobiltelefoner/kameror är ej tillåtet under tävlingen. Dessa skall vara avstängda och ligga i
  väskan under britsen. Detta gäller både tävlanden och modeller.
  -Synbar mobiltelefon medför direkt diskvalificering och ringande telefon/signaler (gäller ej
  vibration) från mobiltelefoner medför poängavdrag.
 • Signaler/utrop sker av tävlingsledning/domare var 30e minut samt vid 15-10-5minuter kvar
  av tävlingstid.
 • Vid meddelande om tävlingens slut skall tävlande omedelbart avlägsna eyepads/tejp
  och placera detta på modellens hand, samt lägga ifrån sig sina verktyg och skjuta bak stolen från britsen.
  -Fortsatt arbete på modellen efter detta utkall medför omedelbar diskvalifikation!
 • När tävlingsledningen ger signal skall modellen ställa sig i kö för bedömning och ha med
  sig nya eyepads, fransborste samt bedömningskort. Samtidigt packar deltagarna ihop sina
  saker och avlägsnar sig omedelbart från lokalen.
  -Arbetsplatsen skall lämnas i orginalskick.
 • Under bedömning är det ej tillåtet för modeller att prata sinsemellan eller med domare
  (undantaget om domaren ställer en direkt fråga)
 • Modellen får ej på något sätt visa eller framföra den tävlandes identitet till domaren.
  -Brott mot detta medför omedelbar diskvalifikation och modellen lämnar området utan
  bedömning!

Tävlingskategorier för tävlande i Klassisk och volymfransförlängning:
Klassisk teknik 1:1 -Byggtid 2tim 30min.

Junior – Upp till 1 år sedan första certifiering
Senior – 1-2 år sedan första certifiering
Master – Mer än 2 år sedan första certifiering eller tidigare prisvinnare (1a-3e plats) inom franstävlingar
Expert – Alla lärare inom Klassisk fransförlängning, oavsett erfarenhet.

Volymteknik 1:X -Byggtid 3tim 30min.

Junior – Upp till 1 år sedan första volymcertifiering
Senior – 1-2 år sedan första volymcertifiering
Master – Mer än 2 år sedan första Volymcertifiering eller tidigare prisvinnare (1a-3e plats) inom franstävlingar.
Expert – Alla lärare inom Volymfransförlängning, oavsett erfarenhet.

Lashlift -Behandlingstid 1tim 30min.

Master – Alla som ej lär ut Lashlift
Expert – Alla som har lärt ut eller som aktivt lär ut lashlift

OBSERVERA:
Kvitto på betalningen gäller som biljett för tävlingen och skall vara utskrivet vid registrering, 1 ex per tävlingskategori.
(Ni kan tävla i både klassisk OCH volymteknik, dvs ni är inte begränsade att bara tävla i en kategori. Ni kan dock enbart tävla 1 gång per dag + lashlift. Platserna är begränsade.).

Tillbaka till startsidan