Regler för Lash Lift kategori

 • Val av böj: Korrekt val av storlek och böj på spolen beroende av fransarnas utgångsläge (max poäng 10)
 • Jämn böj: Det ska längs med hela den naturliga ögonfransen vara en jämn böj utan veck och ”vågor”. Om några fransar inte följer de böjda fransarna naturligt, dvs de har fått mindre böj än övriga fransar, innebär detta poängavdrag. (max poäng 10)
 • Procentandel av böjda fransar: 100% av de naturliga ögonfransarna ska ha en böj efter proceduren. Om några fransar inte är böjda alls innebär detta poängavdrag (max poäng 10)
 • Riktning: Alla fransar ska vara böjda rakt; fransar får inte korsa över varandra. När lyftet är färdigt kan fransarna gå rakt ut (uppåt) eller i sidled (mot tinningen) beroende av och anpassat efter ögonform. (max poäng 10)
 • Lyftets vinkel: Efter proceduren bör ögonfransarna lyfta väl från roten. Fransarna får inte hänga och inte heller böjas uppåt för mycket (max poäng 10)
 • Innerkanter/ögonvrå: Korrekt böj av fransarna i innerkant bedöms. Utebliven böj ger deltagaren 0 poäng. Här bedöms även riktningen av ögonfransarna (max poäng 10)
 • Ytterkanter: Korrekt böj i ytterkant av fransarna bedöms. Utebliven böj ger deltagaren 0 poäng. Här bedöms även riktningen av ögonfransarna (max poäng 10)
 • Hygien: Ditt arbetsområde och produkter måste vara prydligt och i ordning. Uppmärkta produkter med information om innehåll. En renlig arbetsyta och ett hygieniskt utförande. Denna kategorin bedömer även den tävlandes hygien i utförandet så som handsprit, munskydd och dylikt (max 10)
 • Färgning av fransarna: Ögonfransarna ska vara jämnt färgade längs hela fransen inklusive roten (längst ner mot fransraden) och toppen (spetsen av fransen) med passande färg för modellen -Färgning är obligatoriskt. (max poäng 10)
 • Röda ögon: Om ögonen förblir röda efter proceduren blir det poängavdrag (max poängavdrag är  10) Inga röda ögon ger 10 poäng
 • Rent arbete: Det får inte finnas någon färgning kvar på huden, mellan fransarna eller under ögonen. Inga limrester kvar på varken hud eller fransar (max poäng 10)
 • Overall look: Korrekt utförd lashlift utefter modellens förutsättningar. Lash liftet skall vara väl anpassat till modellens ansikte och fransarna skall inte vara överböjda. Inga fransar får ”gnugga” mot brynbenet. (max poäng 10)

 • Total maximum points 120