Tävlingsregler för SM i Fransförlängning 2018.


Bedömningskriterierna gäller Volymfransförlängning.

 • ”Stickies” -Inga fransar, förlängningar eller babyfransar får sitta hoplimmade med varandra. (Max poäng 10)
 • Applicering – Förlängningen skall vara korrekt applicerad och sitta fast ordentligt i den naturliga fransen. Förlängningen får exempelvis ej lyfta i bakre delen, volymfransar skall ej ha platta bottnar. (Max poäng: 10)
 • Riktning -Fransarna får inte korsa varandra, fransarna skall vara applicerade i korrekt riktning. (Max poäng: 10)
 • Avstånd – Avståndet från ögonlocket skall vara detsamma för alla förlängningar genom hela franskanten Rekommenderat avstånd för klassisk fransförlängning är 0,5-1mm och för Volymförlängning 0,3-0,8mm. (Max poäng: 10)
 • Rent arbete – Inget överflödigt lim på fransar eller eyepads, ingen smuts i franskanten, ingen gele från eyepads etc i franskanten/fransarna. Golvdomare kommer kontrollera renligheten under byggningen (se goldomarprotokoll) samt kontrollera att pads/tejp ej byts innan bedömning. Byte av eyepads/tejp = -4p (Max poäng: 10)
 • Volym – (Enbart volymkategori) Fransarna skall vara korrekt och jämnt utfanade med symmetriskt avstånd mellan topparna. (Max poäng: 10)
 • Täckning -100% av fransarna skall ha täckning, inklusive innerkant och ytterkant. (Max poäng: 10)
 • Innerkanter – 100% av fransarna skall ha täckning, fransarna skall ha korrekt vinkel och avstånd. (Max poäng: 10)
 • Ytterkanter – 100% av fransarna skall ha täckning, fransarna skall ha korrekt vinkel och avstånd. (Max poäng: 10)
 • Längd – Förlängningen skall vara anpassad till modellens naturliga frans. (Max poäng 10)
 • Tjocklek/Vikt – Förlängningens tjocklek/antal fransar per knippe skall vara anpassad till modellens naturliga fransar.
  -För Volym 1*X är det tillåtet att använda 1 av följande tjocklekar (Det är ej tillåtet att blanda tjocklekar i Volymkategorin:
  0.03mm – Max 8 förlängningar per naturlig frans
  0.04mm – Max 8 förlängningar per naturlig frans
  0.05mm – Max 6 förlängningar per naturlig frans
  0.06mm – Max 6 förlängningar per naturlig frans
  0.07mm – Max 4 förlängningar per naturlig frans
  0.08mm – Max 4 förlängningar per naturlig frans
  Bedömningen görs utefter hur väl man anpassat förlängningen i förhållande till modellens naturliga fransar (Maxpoäng 10)
 • Design -Stil, längd och böj skall passa modellens ansikte och ögonform. Båda ögonen skall se likadana ut. (Max poäng: 10)
 • Övergångar – Förlängningen skall vara applicerad utan stora steg med jämna övergångar mellan storlekarna. (Max poäng: 10)
 • Symmetri -Båda ögonen skall se likadana ut. (Max poäng: 10)
 • Golvdomares protokoll -Golvdomare bedömer under tävlingens gång: Hygien, Arbetsstation, uppförande och hur väl de generella reglerna följs. (Max avdragspoäng 10 därefter diskvalificeras den tävlande)
  Inget Munskydd -1p
  Fingerteknik utan handske/fingerskydd -1p
  Ingen handsprit -1p
  Stökig arbetsyta -1p
  Lösa fransar i ansiktet på modellen -1p
  Smutsiga mascaraborstar -1p
  Störande uppförande -1p
  Ej uppmärkta produkter (Kemikalier / Fransar) -2p per produkt
  Användande av limring -1p