Tävlingsregler för SM i Fransförlängning 2018.
Bedömningskriterierna gäller både Klassisk Fransförlängning (benämnd 1*1), samt Volymförlängning (Benämnd 1*X)

”Stickies” -Inga fransar, förlängningar eller babyfransar får sitta hoplimmade med varandra. (Max poäng 10)
Applicering – Förlängningen skall vara korrekt applicerad och sitta fast ordentligt i den naturliga fransen. Förlängningen får exempelvis ej lyfta i bakre delen, volymfransar skall ej ha platta bottnar. (Max poäng: 10)
Riktning -Fransarna får inte korsa varandra, fransarna skall vara applicerade i korrekt riktning. (Max poäng: 10)
Avstånd – Avståndet från ögonlocket skall vara detsamma för alla förlängningar genom hela franskanten Rekommenderat avstånd för klassisk fransförlängning är 0,5-1mm och för Volymförlängning 0,3-0,8mm. (Max poäng: 5)
Rent arbete – Inget överflödigt lim på fransar eller eyepads, ingen smuts i franskanten, ingen gele från eyepads etc i franskanten/fransarna. Golvdomare kommer kontrollera renligheten under byggningen (se goldomarprotokoll) samt kontrollera att pads/tejp ej byts innan bedömning. Byte av eyepads/tejp = -4p (Max poäng: 5)
Volym – (Enbart volymkategori) Fransarna skall vara korrekt och jämnt utfanade med symmetriskt avstånd mellan topparna. (Max poäng: 10)
Täckning -100% av fransarna skall ha täckning, inklusive innerkant och ytterkant. (Max poäng: 10)
 Innerkanter – 100% av fransarna skall ha täckning, fransarna skall ha korrekt vinkel och avstånd. (Max poäng: 10)
Ytterkanter – 100% av fransarna skall ha täckning, fransarna skall ha korrekt vinkel och avstånd. (Max poäng: 10)
Längd – Förlängningen skall vara anpassad till modellens naturliga frans. (Max poäng 5)
Tjocklek/Vikt – Förlängningens tjocklek/antal fransar per knippe skall vara anpassad till modellens naturliga fransar.
-För Volym 1*X är det tillåtet att använda 1 av följande tjocklekar (Det är ej tillåtet att blanda tjocklekar i Volymkategorin:
0.03mm – Max 8 förlängningar per naturlig frans
0.04mm – Max 8 förlängningar per naturlig frans
0.05mm – Max 6 förlängningar per naturlig frans
0.06mm – Max 6 förlängningar per naturlig frans
0.07mm – Max 4 förlängningar per naturlig frans
0.08mm – Max 4 förlängningar per naturlig frans
Bedömningen görs utefter hur väl man anpassat förlängningen i förhållande till modellens naturliga fransar (Maxpoäng 10)
Design -Stil, längd och böj skall passa modellens ansikte och ögonform. Båda ögonen skall se likadana ut. (Max poäng: 5)
Övergångar – Förlängningen skall vara applicerad utan stora steg med jämna övergångar mellan storlekarna. (Max poäng: 5)
Symmetri -Båda ögonen skall se likadana ut. (Max poäng: 5)
Golvdomares protokoll -Golvdomare bedömer under tävlingens gång: Hygien, Arbetsstation, uppförande och hur väl de generella reglerna följs. (Max avdragspoäng 10 därefter diskvalificeras den tävlande)
Inget Munskydd -1p
Fingerteknik utan handske/fingerskydd -1p
Ingen handsprit -1p
Stökig arbetsyta -1p
Lösa fransar i ansiktet på modellen -1p
Smutsiga mascaraborstar -1p
Störande uppförande -1p
Ej uppmärkta produkter (Kemikalier / Fransar) -2p per produkt
Användande av limring -1p