Fredag 25 Mars

 • Klassisk Fransförlängning
  Registrering/Start prepp: 07:00
  Start byggtid: 07:45
  Slut Byggtid: 10:15
 • Volymfransförlängning
  Registrering/Start prepp: 10:30
  Start byggtid: 11:15
  Slut byggtid: 14:45
 • Lash Lift
  Registrering/Start prepp: 15:00
  Start: 15:45
  Slut: 17:15

Du får lov att tävla i EN av fransförlängningskategorierna OCH Lash Lift denna dagen!
Dvs Klassiska och Lash lift ELLER Volym och Lash lift, INTE Klassiska och Volym.

Lördag 26 Mars

 • Volymfransförlängning
  Registrering/Start prepp: 7:00
  Start byggtid: 07:45
  Slut byggtid: 11:15
 • Klassisk Fransförlängning
  Registrering/Start prepp: 11:30
  Start byggtid: 12:15
  Slut byggtid: 14:45

Prisceremoni

Prisceremonin 2022 hålls Lördag 26 Mars kl 20:00 i tävlingslokalen och kommer även sändas live på SM i Fransförlängnings Facebooksida:

https://www.facebook.com/smfransforlangning