Lördag 7 Nov

 • Klassisk Fransförlängning
  Registrering: 08:00
  Start prepp/Kosläpp: 08:30
  Start byggtid: 09:00
  Slut Byggtid: 11:30
 • Volymfransförlängning
  Registrering: 11:30
  Start prepp/Kosläpp: 12:00
  Start byggtid: 12:30
  Slut byggtid: 16:00
 • Lash Lift
  Registrering: 16:00
  Prepp: 16:30
  Start: 17:00
  Slut: 18:30

Söndag 8 Nov

 • Volymfransförlängning
  Registrering: 8:00
  Start prepp: 8:30
  Start byggtid: 9:00
  Slut byggtid: 12:30
 • Klassisk Fransförlängning
  Registrering: 12:30
  Start prepp: 13:00
  Start byggtid: 13:30
  Slut byggtid: 16:00

Prisceremoni

Prisceremonin 2020 hålls Söndag 8 Nov kli 19:00 och sker
live på SM i Fransförlängnings Facebooksida:

https://www.facebook.com/smfransforlangning